Unităţile de învăţământ preuniversitar trebuie să publice pe site-ul propriu avizul autorizaţiei de securitate la incendiu, precum şi a autorizaţiei sanitare de funcţionare, prevede un proiect adoptat luni de Senat.

În cazul inexistenţei avizului, respectiv a autorizaţiei de securitate la incendiu sau a autorizaţiei sanitare de funcţionare, entităţile menţionate au obligaţia aducerii la cunoştinţa publicului, prin intermediul site-urilor proprii şi la loc vizibil la intrarea în unităţile de învăţământ sau la avizier, a acestui fapt.

Propunerea legislativă are ca obiect completarea Legii învăţământului preuniversitar 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare, scopul ei fiind de a clarifica obligaţiile unităţilor de educaţie timpurie, unităţilor de învăţământ preuniversitar şi unităţilor de educaţie extraşcolară în ceea ce priveşte asigurarea transparenţei şi siguranţei beneficiarilor primari.

„Credem că siguranţa preşcolarilor şi a elevilor, a personalului didactic şi administrativ reprezintă o condiţie esenţială în ceea ce priveşte asigurarea unui climat apt să permită desfăşurarea optimă a actului educaţional. Astfel, obligarea unităţilor şcolare la publicarea informaţiilor privind deţinerea avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu sau a autorizaţiei sanitare de funcţionare reprezintă un prim pas de politică legislativă în ceea ce priveşte creşterea gradului de conştientizare, cu precădere în rândul autorităţilor publice, referitor la importanţa asigurării siguranţei în unităţile şcolare, ca element de bază în organizarea învăţământului”, se precizează în expunerea de motive.

Senatul este prima Cameră legislativă sesizată în acest caz.