În București sunt peste 2.000 dede

Peste 9.700 dedede

Peste 2 milioane de

45% din clădirile din domeniul asistenței medicale sunt foarte vulnerabile la cutremur.

Tucâtdesigurdedede

dededede

„În 67, legislația privind riscul seismic s-a mai adaptat la standardedeTudedededecâtde

Citește și