Pensiile din România au crescut, după ultimele statistici oficiale, cu o medie anuală de 13%, anunță INS. Între timp, numărul pensionarilor a scăzut, arată datele din aceeași perioadă.

Valoarea pensiei medii în România a crescut cu 13,9% în trimestrul IV din 2023, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, transmite Institutul Național de Statisitică. Numărul mediu de pensionari a scăzut cu 11.000 de persoane, iar cel al categoriei aparţinând asigurărilor sociale de stat a crescut cu 2.000 de persoane, arată datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică și preluate de Agerpres.

Pensia medie de asigurări sociale de stat s-a majorat, de la un an la altul, cu 13%.

Raportat la trimestrul III din 2022, în ultimele trei luni din anul 2023, numărul mediu de pensionari a fost în creştere cu 2.000 de persoane, în timp ce numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat s-a majorat cu 5.000 de persoane;

În acelaşi interval de referinţă, pensia medie lunară şi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut, în T4 din 2023, faţă de trimestrul precedent, cu 0,4%, respectiv cu 0,1%.

Datele INS relevă faptul că, în perioada octombrie – decembrie 2023, pensionarii de asigurări sociale deţineau ponderea majoritară (99,98%) în numărul total de pensionari. Totodată, pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 92,5% în totalul celor de asigurări sociale.

Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (80,1%), urmaţi de pensionarii cu pensiile de urmaş cu o pondere (9,7%) şi de pensionarii cu pensii de invaliditate (8,1%).

În categoria pensionarilor de asigurări sociale, cele mai mici ponderi le-au avut pensionarii cu pensii anticipate parţial, cu o pondere de 2%, şi pensionarii cu pensii anticipate, a căror pondere a fost de numai 0,1%.

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 8 la 10, cu variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai patru pensionari la zece salariaţi în Bucureşti şi judeţul Ilfov, la 15 pensionari la 10 salariaţi în judeţul Teleorman, respectiv la 14 pensionari la 10 salariaţi în judeţul Vaslui.

Conform statisticii oficiale, pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 1.081 de lei.

În context, cele mai mici valori ale pensiei medii lunare de asigurări sociale de stat s-au înregistrat în judeţele Botoşani (1.588 lei) şi Vrancea (1.601 lei), iar cele mai mari în judeţul Hunedoara (2.669 lei) şi în Bucureşti (2.549 lei).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent – indemnizaţie socială), în trimestrul IV 2023, a fost de 1.147 milioane de persoane, din care: 1.038 milioane de persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat (22,5% din totalul pensionarilor din această categorie), 103.700 de persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori (65% din totalul acestora) şi 5.200 de persoane din sistemul militar (2,5% din totalul acestei categorii).