Numărul de locuri disponibile este 5 000, iar în Programului Naţional de Studiere a Limbii Române, ediţia 2024, s-au înscris 12.700 de persoane. Dintre acestea, 622 de cereri sunt din Transnistria.

Cele mai multe cereri au fost depuse de persoane care locuiesc în Chişinău – 6.911. Urmează cererile din Găgăuzia – 1.586, oraşul Bălţi – 682 şi Tiraspol

Restul de 2.971 cereri sunt depuse de persoane din celelalte raioane ale ţării.

Din numărul total de solicitanţi, peste 9 000 au cerut să studieze nivelul începător (A1) sau nivelul elementar (A2).

Persoanele înscrise activează în domeniile: educaţie – 3.284; economie – 2.244; medicină – 867; administraţie publică centrală şi locală – 759; arte – 682; justiţie – 446; altele – 4.484.

În ceea ce priveşte forma de organizare a cursurilor, mai mult de jumătate (56 %) au cerut să le facă online, iar restul 44% cu prezenţă fizică.

Peste 75% din persoane doresc să urmeze cursurile de limba română după orele de serviciu.

Cursurile de limba română sunt gratuite şi vor fi organizate în perioada martie-decembrie 2024. Durata unui curs va fi în medie de 120 de ore, în funcţie de nivelul de competenţă lingvistică, comparativ cu cursul din 2023 care avea 60 de ore.

La final, participanţii vor obţine un certificat cu indicarea nivelului de competenţă lingvistică de cunoaştere a limbii române, în conformitate cu prevederile Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.

Programul naţional privind învăţarea limbii române pentru 2023-2025 a fost aprobat de Guvern anul trecut.